گروه پرسش حدیث ودعاء
کدرهگیری 125
تاریخ ثبت 1439/02/15
قرائت زیارت جامعه کبیره

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم آقا آیا زیارت جامعه کبیره از ادعیه عمومی است آیا میتوانیم آنرا در منزل بخوانیم وحرم های ائمه و وقت خواندن آن چه اوقاتی است؟ آیا هر روز در منزل میشود خواند؟
هوالعلیم
اشکالی ندارد.