گروه پرسش حدیث ودعاء
کدرهگیری 128
تاریخ ثبت 1439/02/15
مراد از علم حقیقی در روایت «اطلبوا العلم ولو بالصين» چه می باشد؟

1. در حديثي از پيامبر اكرم‏صلي اللَه عليه و آله و سلم آمده است: «اطلبوا العلم ولو بالصين». منظور پيامبرصلي اللَه عليه و آله و سلم از علم ، علوم اخلاقي ، اعتقادي و مانند آن است يا فيزيك ، رياضي و... را هم شامل مي‏شود ؟
2. آيا تحصيل علوم غير ديني ، غير از اشتغال و تأمين مسائل مادي ، ره‏آورد ديگري هم دارد ؟ آيا اين علوم ، حجاب معنويت و مانع شناخت حق است ؟
هوالعلیم
شکی نیست که منظور پیامبر از علم چنانچه در روایت دیگر فرموده اند علم توحید و اخلاق و احام است و تحریک و تشویق از رسول خدا قطعاً باید به این امور که موجب سعادت اخروی و فلاح ابدی است معطوف می باشد و الاّ علومی که برای گذران زندگی و حیات طبیعی مانند پزشکی و معماری و تکنیک می باشند خود به خود مورد توجه عامّه مردم قرار خواهند گرفت، چنانچه امروزه مشاهده می کنیم کدامیک از جوانان و افرادی که به دانشگاه برای تحصیل این امور می روند بخاطر توصیه رسول خدا می روند؟ و اصلاً آیا به مخیّله آنان خطور کرده است که ممکن است در اسلام نسبت به این علوم تشویقی صورت پذیرفته باشد؟ کسانی که حتی دین ندارند و رسول خدا را قبول ندارند به این علوم روی می آورند پس اینکه برخی می گویند مقصود از ( اطلبوا العلم و لو بالصین) علوم امروزی است سخت در اشتباه و غفلت اند .
باید به این نکته توجه داشت که همیشه تشویق و ترغیب نسبت به اموری است که ممکن است مورد غفلت و بی اعتنایی قرار گیرد و نه در اموری که فی حدنفسه مردم به آن اشتیاق می ورزند.
و اما پاسخ از سؤال دوم :
این امور گر چه تأثیری در رشد معنوی و کسب حیات اخروی ندارند اما خود به خود مانع وصول به کمالات نیز نمی باشند.