گروه پرسش حدیث ودعاء
کدرهگیری 129
تاریخ ثبت 1439/02/15
دعا نویسی و طالع بینی و امثال این موارد .

مدتی است در خصوص مواردی نظیر دعانویسی ، سحر و جادو ، رمل ، کف بینی و ... مطالب زیادی مطرح می شود . در جامعه به دلیل مشکلاتی که بطور عمومی مردم دچار آن هستند ، با شنیدن این مطالب انسان گاهی به پرداختن به این موضوعات گرایش پیدا می کند . به صورت مثال مطرح می شود که روابط فی ما بین انسانها ، کسب و کار ، عشق ، تحصیل ، ازدواج و ... می تواند تحت تاثیر سحر و جادو قرار گیرد و با دعانویسی و مواردی از قبیل باطل السحر ، دعانویسی قابل رفع است. بعضا افراد مدعی در این امور دستور العملهایی نیز ارائه می نمایند . مثلا گفته می شود : فلان چیز را در آب بریزید یا فلان دعا را به غذا بخوانید و یا فلان دعا یا شیئ را خاک کنید و ... .
آیا با توجه به احادیث و روایات اسلامی این مطالب و موضوعات بطور کلی و یا مصداقی جایگاهی دارد ؟
و آیا با توجه به جایگاه والای ایمان و توسل به ذات اقدس پروردگار این موارد می تواند تاثیری در سرنوشت انسان داشته باشد ؟
آیا حدیث و روایتی در خصوص سحر و ... وجود دارد ؟
با توجه به مطالب نزدیک به واقعیتی که مدعیان سحر و جادو و یا کف بینان و فال گیران مطرح می کنند . این افراد دارای توانایی در دخل و تصرف در عالم را دارند ؟
هو العالم
به نحو اجمال عرض میشود شکی در وجود این اعمال که فرمودید و تاثیر آن نمی باشد،مانند چشم زدن و غیره،در آیات قرآن نیز به این مطلب اشاره شده است البته استعمال این امور برای امور خیر و مستحسنه چون رفع کدورت ها،تحکیم علائق زندگی،اصلاح ذات البین و غیره اشکالی ندارد.
ودر غیر این امور حرام و موجب عقاب و نکال اخروی خواهد بود.و اما مسئله ایمان و اعتقاد به مشیت و تقدیر الهی منافاتی با تاثیر این مطالب ندارد،مثلا در ارتباط با بیماریها و مشکلات و صدمات و گرفتاریها مگر از تقدیر و مشییت خداوند غافل می شدیم؟ این هم یکی از آنهاست،البته خداوند برای رفع اینگونه امور مسائلی قرار داده است و انسان می تواند نسبت به آنها اقدام کند.
نکته مهم این است که هیچ فردی در مسئله سعادت و شقاوت انسان جز خود انسان نمی تواند دخیل و موثر باشد.انسان باید با توکل بر خداوند و عدم توجه به این جلوی تاثیر این امور را بگیرد.