گروه پرسش احکام
کدرهگیری 1377
تاریخ ثبت 1439/02/15
پرداخت فطریه

سلام.اگر شب عید فطر میهمان کسی باشیم قضیه فطریه چی میشه
هو العلیم
اگر قبل و یا مقارن غروب آفتاب مهمان باشد باید فطریه او را صاحب خانه بپردازد و اگر بعد از غروب آفتاب مهمان باشد بر عهده خود اوست.