گروه پرسشحدیث ودعاء
کدرهگیری 138
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

نوروز از دیدگاه اسلام


با سلام با توجه به احادیثی از امام صادق علیه السّلام در مورد روز نوروز مبنی بر اینکه در این روز حضرت علی علیه السّلام بتهای درون خانه کعبه را به زیر افکند و یا اینکه دراین روز فرشته وحی بر پیامبر صل اللَه علیه و آله و سلّم نازل شد وجود دارد:
می خواستم بدانم این احادیث جعلی می باشد یا خیر؟ و اینکه روز نوروز در اسلام دارای اهمیت می باشد و یا خیر ؟
هوالعلیم
این حدیث صد در صد جعلی و دروغ است و إن شاء اللَه دربارۀ این مطلب تألیفی در دست اقدام دارم.