گروه پرسشفقه، اصول فقه
کدرهگیری 2052
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

شبهه ای در باب نحوه وضوء گرفتن شیعیان


به تازگی با استناد به روایات کتب معتبر شیعه شبهه ای در باب کیفیت وضو مطرح شده است ..مایلم پاسخ علمی و قاطعی از اهل فضل دریافت نمایم تا بتوانم پاسخ بدهم .متن کامل آن شبهه این است :
بسم اللَه الرحمن الرحیم
در قران کریم آیه ای وجود دارد که کیفیت وضو گرفتن را برای نماز خواندن بیان میکند :
آیه:یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا بروسکم و ارجلکم الی الکعبین...سوره :مائده آیه ۶
برادران شیعه در وضو پاها را مسح میکنند و برادران اهل سنت پاها را میشویند.
خودتان قضاوت کنید حق با کیست!
نظر بنده بر شستن پاها در وضو میباشد و بر ادعای خودم دلایلی دارم:
به این آیه هم خوب توجه کنید: ان اللَه برئ من المشرکین و رسوله ظاهر آیه اینگونه نوشته شده که اللَه بیزاز است از مشرکین ورسولش( العیاذ باللَه)
اما ترجمه صحیح این آیه: اللَه و رسولش از مشرکین بیزار هستند در واقع می شود گفت که کلمه رسوله عطف شده به کلمه اللَه.
اولا.در واقع مشکل اینجاست که چرا ارجلکم بعد از وجوهکم و ایدیکم نیامده؟
میشود گفت که برای حفظ ترتیب وضو چون اگر اینگونه می شد ترتیب وضو بهم میخورد.
ثانیا. کلمات وجوهکم و ایدیکم و ارجلم منصوب هستند ولی کلمه رئوسکم مجرور میباشد .
وکلمه ارجلکم به وجوهکم و ایدیکم عطف شده اند مانند آیه بالا.
ثالثا.به کلمات ایدیکم الی المرافق و ارجلکم الی الکعبین توجه کنید دستها باید تا مرافق شسته شوند و پاها تا کعبین اگر مسح کردن پاها مراد بود پس کلمه کعبین اینجا چکار میکند؟
چون مسح فقط روی پا انجام میشود و کعبین در بالای پا و در دو طرف پا قرار دارند مانند دستها که تا مرافق ذکر شده.
رابعا:در کتب برادران شیعه هم روایات متعددی وجود دارد مبنی بر اینکه پاها در وضو باید شسته شود از دوستان تقاضا دارم این روایات را حتما مطالعه کنند بنده فقط به چند مورد اشار ه میکنم :
در کتاب کافی ج ۳ ص ۳۵:عن ابی عبداللَه علیه الصلاة والسلام قال اذا نسیت فغسلت ذراعیک قبل وجهک فاعد غسل وجهک ثم اغسل ذراعیک بعد الوجه ان بدعت بزراعک الایسر قبل الایمن فاعد غسل الایمن ثم اغسل الیسری وان نسیت مسح راسک حتی تغسل رجلیک فامسح راسک ثم اغسل رجلیک.
ترجه: اگر در هنگام وضو دو دستت را پیش از چهر ه ات شستی پس دوباره چهره ات را بشوی و بعد از آن دو دستت را بشوی و اگر دست چپ را پیش از دست راست شستی پس دوباره دست راستت را بشوی و سپس دست چپت را و اگر مسح سر را فراموش کردی تا اینکه پاهایت را شستی پس دوباره مسح سرت را انجام بده وسپس پاهایت را بشوی.
آدرس دقیق کافی جلد ۳ صفحه ۳۵
کتاب الطهاره باب ماینقض الوضو و مالا ینقض چاپ سوم سال ۱۳۶۷ هجری شمسی کتابخانه حیدریه ناشر دارکتاب الاسلامیه تهران . تصحیح علی اکبر غفاری.
روایتی دیگر در کتاب تهذیب الاحکام الشیخ طوسی جلد ۱ صفحه ۹۹ باب صفه الوضو چاپ سوم
سال ۱۳۶۴ هجری شمسی تحقیق سید حسن الموسوی خراسانی دارالکتاب الاسلامیه تهران چاپخانه خورشیدی.
روایتی دیگر بر شستن پا در وضو از منابع برادران شیعه: کتاب وسائل الشیعه جلد ۱ صفحه ۴۵۲ چاپخانه مهر قم ناشر موسسه ال البیت علیهم السلام لاحیا تراث به قم مشرفه چاپ دوم سال 1414 هجری قمری.
روایتی دیگر :کتاب الاستبصار جلد ۱ صفحه ۷۴
سؤال اینجاست پس چرا پاها مسح میشود؟؟

هوالعلیم

اوّلاً قیاس آیه وضوء به آیه برائت، مع الفارق است زیرا در آیه برائت عطف به مشرکین موجب کفر خواهد شد و اگر این مشکل نبود تمسّک به ظهور و سیاق آیه الزامی بوده است و به جهت رفع این شبهه است که رسوله مرفوع است نه مفتوح!

ثانیاً عطف أرجلکم به وجوهکم با وجود تقسیم در آیه شریفه قطعاً خلاف فصاحت و بلاغت و عطف عبث و لغوی خواهد بود زیرا هیچ دلیل موجّهی بر رفع ید از ظاهر آیه در اینجا نمی باشد.
ثالثاً به ضمیمه روایات عدیده و سنّت قطعیّه معصومین علیهم السّلام در مسح رجلین و روایات عدیده مقصود از غسل در اینجا همان مسح می باشد.