گروه پرسش تاریخ
کدرهگیری 2174
تاریخ ثبت 1439/02/15
چرا شمر در جنگ صفّین در رکاب امیرالمؤمنین می جنگید؟

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم 1 به چه علت شمر در جنگ صفین در صف یاران امیرالمومنین علیه السلام جنگید وحتی نزدیک بود شهید شود؟ آیا آن موقع فرد خوبی بود؟
2 اگر فرد خوبی بود پس چرا در کربلا سیدالشهداء علیه السلام را به جرم کینه هایی که از پدرشان امیرالمومنین داشت، به شهادت رساند؟
هوالعلیم
مهم اینست که اطاعت پیوسته باشد و همه افراد بر همین قانون و قاعده هستند و بدین جهت است که می گویند عاقبت انسان باید ختم به خیر شود.

موضوعات مرتبط

جنگ صفینشمر