گروه پرسش متفرقه
کدرهگیری 2291
تاریخ ثبت 1439/02/15
علامت ستاره(*)

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم
1) علامت ستاره(*) معناي بدي دارد؟
2) آيا استعمال آن جايز است؟(مثلا براي ابتدا كردن به نكات و موارد ديگر)
باتشکر فراوان.
هو العلیم
اشکال ندارد.

موضوعات مرتبط

علامت ستاره