گروه پرسشمتفرقه
کدرهگیری 2325
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

جلسات قم


جلسات قم استاد چه ساعتی و چه روزهایی برگزار می شود؟ مشهد چطور؟ جلسه عمومی و اخلاق چه طور؟
هوالعلیم
مجالس قم خصوصی است ولی در روزهای اعیاد و وفیات بین الطّلوعین عمومی می باشد.