گروه پرسش تاریخ
کدرهگیری 745
تاریخ ثبت 1439/02/15
کتاب ناسخ التواریخ

سلام علیکم و رحمه اللَه و برکاته
برای مطالعه ی سیره ائمه معصومین چه کتابی رو پیشنهاد میکنید که بخوانیم البته لازم به ذکر است من تازه این مرام را شناخته ام.
کتاب ناسخ التواریخ آیا کتابی هست که بخواهیم تهیه کنیم
هو العلیم
ناسخ التواریخ کتاب مبسوط و مفصلی است و بهتر است از کتب مختصر استفاده شود.