گروه پرسش تاریخ
کدرهگیری 746
تاریخ ثبت 1439/02/15
دلیل ملقّب شدن أئمه به القاب مشهوره

سلام چرا به هر كدام از امامان معصومين به يك يا چند لقب مانند جواد, صادق, كريم, و ... معروف هستند در حالي كه همه اين بزرگان جميع فضايل اخلاقي را دارا بودند؟
هوالعلیم
این القاب بواسطۀ ظهور بیشتر آنان در این عالم بوده است.