گروه پرسش تاریخ
کدرهگیری 747
تاریخ ثبت 1439/02/15
سیره اهل بیت

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم می خواستم بدانم که امامان معصوم علیهم السّلام در زمان حکومت خلفای جور در خصوص نماز جمعه به چه روشی عمل می کرده اند و آیا امیر المومنین علیه السّلام در نماز جمعه شرکت می کرده اند و عملشان در خصوص نماز ظهر و عصر چگونه بوده است؟ با آرزوی توفیق و سلامتی برای حضرت عالی
هوالعیم
حضرت تقیّةً در نمازهای آنان شرکت می کردند.