گروه پرسش تاریخ
کدرهگیری 752
تاریخ ثبت 1439/02/15
قیام توابین، فدک

بسم اللَه الرّحمن الرّحیم
السلام علیکم و رحمة اللَه و برکاته
احتراما و با کمال تشکر چند پرسش ذیل را پاسخ بفرمایید.
1 آیا افرادی که بعد از شهادت حضرت امام حسین علیه السلام از عملکرد خود پشیمان شده و سخت نادم گشتند و قیام توابین را به راه انداختند آیا مشمول رحمت خدا قرار می گیرند؟ با توجه به اینکه گناه تنها گذاشتن امام حسین علیه السلام نابخشودنی بوده و قیام، به اذن و اجازه امام سجاد علیه السلام نبوده است؟
2 چرا وقتی حضرت صدیقه کبری فاطمه زهراء سلام اله علیها برای فدک اقدام نمود و خلیفه از ایشان شاهد خواست؛ آنحضرت فقط امیرالمومنین علیه السلام و ام ایمن را به عنوان شاهد معرفی کرد؟ در آن موقعیت حساس، سلمان و ابوذر و مقداد رضوان اللَه علیهم کجا بودند؟
3 آیا فدک ملک اختصاصی و شخصی حضرت فاطمه زهرا سلام اللَه علیها بود که هرگونه تصرفی که بخواهد در آن بنماید یا ملکی بود که به جهت حکومت و سیاست و ولایت امیرالمومنین به آنحضرت داده شده بود؟ و به تعبیر دیگر، جهت اعطاء پیامبراکرم صلی اللَه علیه وآله ناظر به چه چیزی بوده است؟ خلافت و ولایت و پشتوانه اقتصادی حکومت امیرالمومنین علیه السلام یا صرف مال خصوصی حضرت فاطمه زهرا سلام اللَه علیها؟
هوالعلیم
1 البته درجات انسان متفاوت است و میزان قرب و بعد انسان به اندازۀ پذیرش نفس در مقابل حق است و ممکن است این دسته از افراد به واسطه توبه و این اقدام قدری از ثقل گناهان خود را از دست داده باشند.
2 زیرا در قضیۀ فدک این دو نفر شاهد بوده اند و سایر اصحاب در زمان بخشش رسول خدا صلی اللَه علیه و آله و سلم شاهد این مطلب نبوده اند.
3 ملک شخصی آن حضرت بوده است و البته آن حضرت عوائد آن را برای مستمندان و کمک به حکومت اسلام قرار داده بودند و دستگاه خلافت نخواست که این وزنۀ اقتصادی در اختیار آنان قرار گیرد.
اگر آن حضرت عوائد فدک را فقط برای خود حفظ می نمود و به سایر افراد از فقراء ونیازمندان نمی داد آنها نیز شاید به فدک کاری نداشتند.