گروه پرسش تاریخ
کدرهگیری 756
تاریخ ثبت 1439/02/15
124000 پیامبر

سلام کتابی خواندم که نوشته بود که حضرت آدم و حوا حدود 9000 تا 7000سال پیش به زمین آمدند. و از آن زمان تا به الان 124000 پیامبر آمدند و مردم را به یگانه پرستی دعوت میکردند که آخرین آنها حضرت محمد(ص) هستند.
سؤال این است که اگر
(9000سال )را در( 365 روز) ضرب کنیم میشود3285000 روز
حالا اگر 3285000 روز را در 124000 تقسیم کنیم میشود26 روز.
یعنی هر 26 روز یک پیامبر آمده اند. در صورتی که گقته میشود حضرت نوح به تنهایی 950سال عمر نموده اند.

لطفا من را راهنمایی بفرمایید بطور دقیق و واضح تا بتوانم جوابشان را بدهم.
هوالعلیم
انبیاء ممکن است در زمان واحد چند نفر بوده اند و هر کدام در شهری مردم را ارشاد می کرده اند و بسیاری از آنها حتّی مأمور به ارشاد نیز نبودند.