گروه پرسش تاریخ
کدرهگیری 759
تاریخ ثبت 1439/02/15
کیفیّت بوجود آمدن نسل حضرت آدم علیه السلام

سلام علیکم
کیفیت بوجود آمدن نسل انسان از حضرت آدم و حوا علیهم السلام چگونه بوده است؟
با تشکر
هوالعلیم
با ازدواج هابیل با خواهر قابیل و بالعکس ادامه یافته است.