گروه پرسش تاریخ
کدرهگیری 760
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا پیش از هجرت حضرت ابراهیم علیه السلام حج وجود داشته است؟

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
1 آیا قبل از ورود حضرت ابراهیم به مکه و کعبه و گذاشتن هاجر و حضرت اسماعیل علی نبینا و آله و علیه السلام کسی در آنجا(مکه و اطراف کعبه)، سکونت داشته است؟
2 آیا قبل از حضرت ابراهیم هم اعمال حج بود و انبیاء سلف انجام می داده اند؟ چگونه؟
3 الف)اسرار تقصیر کردن چیست؟ چرا در این مرحله حلق واجب نشده است(آن هم در مروه نه صفا)
ب)حلق کردن در این مرحله بعد از سعی در صفا و مروه چه حکمی دارد؟
4 زیارت وداع حضرت رسول و حضرت فاطمه و ائمه معصومین علیهم السلام آیا وارد شده است و مستحب است یا خیر؟باتشکر.
هوالعلیم
1 خیر
2 خیر
3 پاسخ سؤالها بعداً ارائه خواهد شد.