گروه پرسش تاریخ
کدرهگیری 762
تاریخ ثبت 1439/02/15
اسامی و تعداد فرزندان حضرت سیدالشّهداء علیه السّلام

سلام.
حضرت ابا عبداللَه الحسین علیه السلام دارای چند تا فرزتد دختر و چند پسر بود اند؟ نامهای ایشان چیست؟
هوالعلیم
حضرت بر اساس آنچه در تواریخ آمده دارای 6 فرزند پسر و 4 فرزند دختر بوده اند.
1
حضرت علیّ ابن الحسین (امام سجّاد) علیه السّلام
2
حضرت علیّ اکبر علیه السّلام
3
حضرت جعفر بن الحسین علیه السّلام ( که در زمان پدر از دنیا رفت)
4,5
حضرت عبداللَه رضیع علیه السّلام ( که بنابر بعضی مقاتل دو نفر بوده اند)
یکی در کنار خیمه شهید شده و دیگری در میدان جنگ بر روی دست حضرت بواسطۀ تیر شهید گشت.
6
حضرت محسن بن الحسین علیه السّلام که در راه شام (نزدیک شهر حلب) سقط گردیده.
7
حضرت سکینه خاتون علیها السّلام
8
حضرت فاطمه صغری علیها السّلام
9
حضرت فاطمه کبری علیها السّلام
10
حضرت رقیّه علیها السّلام