گروه پرسش تاریخ
کدرهگیری 769
تاریخ ثبت 1439/02/15
علی بن جعفر فرزند امام صادق علیه السلام

بسم اللَه الرحمن الرحیم
قبر علی بن حعفر فرزند امام صادق علیه السلام که فقیه بوده و کتابی در فقه به نام ایشان منسوب است؛ کجاست؟ آیا در مدینه است؟ یا در قم؟ (همانجایی که مرحوم آقای انصاری مدفون هستند) و آیا وقتی ما به زیارت ایشان می رویم اول باید به زیارت قبر علی بن جعفر رضوان اللَه علیه برویم یا به زیارت مرحوم آقای انصاری رحمه اللَه علیه؟ و همینطور وقتی به بسطام می رویم اول محمد فرزند امام صادق علیه السلام را زیارت کنیم یا بایزید را؟ نیت ما کدامیک باشند؟
هوالعلیم

مدفن حضرت علی بن جعفر علیهما السلام در هشت فرسخی مدینه به نام سِربا است و حضرت علی بن جعفر علیهما السلام مدفون در قم غیر آن حضرت است و نیز در این اماکن شایسته است ابتدائاً امامزادگان زیارت شوند.