پرسش و پاسخ های مربوط به امام صادق

تعداد: 1
پرسش: تحلیل عملکرد هشام بن حکم در قبال امام صادق و امام کاظم علیهما السلام

کد: 185گروه: اعتقادات
بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
با توجه به تعريف هاي امام صادق عليه السلام از هشام بن حكم و با توجه به خون دل خوردن هاي امام كاظم عليه السلام از دست او، وضعيت او چگونه ميباشد؟ آيا رابطه اش با امامت خراب و دچار استكبار و منيت و خودمحوري و عاقبتش به شر شد؟باتشکر.
هوالعلیم
البته شکی نیست که هشام از شیعیان بوده است و خود را فدای ولایت امام علیه السلام میکرده و میپنداشته، ولی از این نکته غافل بوده است که آنچه مورد رضای الهی و قبول او است، عبودیت است نه خود سلیقگی . بنده تا جایی در پیشگاه پروردگار مقبول است که گوش به فرمان او باشد. بگوید برخیز، برخیزد، امر کند بنشین، بنشیند. از پیش خود کم و زیاد نکند و کاسهی داغتر از آش نباشد. بنا بر این گرچه کار او مخالف رضای معصوم علیه السلام بود، ولی از آنجا که حسن نیت داشته است، انشاءاللَه مورد رحمت و شفاعت آنها قرار خواهد گرفت.