گروه پرسش تاریخ
کدرهگیری 773
تاریخ ثبت 1439/02/15
شوخ طبعی امیر المومنین

باعرض سلام خدمت حضرت آقا
آیا این که گفته میشود حضرت علی (ع) شخصی شوخ طبع بوده اند درست است؟
هوالعلیم
بلی