گروه پرسش تاریخ
کدرهگیری 778
تاریخ ثبت 1439/02/15
استحباب استفاده از انگشتر در دست راست

با سلام
1)لطفا احادیثی را که منع از گذاشتن انگشتر به دست چپ می کنند را با ذکر سند نقل بفرمایید.
2) این امر(نهی انگشتر به دست چپ کردن) در کدام دوره بوده است؟
هو العلیم
انگشتر بدست راست کردن سنت رسول خدا و امیرالمومنین علیهما السلام و همه ائمه است و معاویه اول کسی بود که در دست چپ کرد. و روایت امام عسگری علیه السلام نیز بر این مسئله تصریح دارد.