گروه پرسش تاریخ
کدرهگیری 784
تاریخ ثبت 1439/02/15
ازدواج حضرت ام كلثوم دختر اميرالمومنين علیه السلام با عمربن الخطاب

با سلام
آيا حضرت ام كلثوم دختر اميرالمومنين و فاطمه زهرا سلام اللَه عليهما با عمربن الخطاب ازدواج كرده است؟ برخي از علما مي گويند:اين مطلب اشتباه بوده و حضرت ام كلثوم با عون پسر جعفر طيار ازدواج كرده اند (قول شيخ مفيد). نظر حضرتعالي چيست؟
هوالعلیم
بلی ازدواج کرده اند.