گروه پرسش تاریخ
کدرهگیری 786
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا قیام مختار مورد تایید اهل بیت می باشد؟

باسلام نظر حضرتعالی درموردمختار وقیامش را خواستم بدانم؟نظر مرحوم علامه ره چه بود؟واینکه در برخی روایات آمده که پس از قیام مختار بانوان اهل بیت ع خود را آراستند صحیح هست یاخیر؟با سپاس و تشکر فراوان
هو العلیم
قیام مختار جهت خونخواهی از قتله سالار شهیدان بوده است و مورد تأیید ائمّه می باشد. با قیام مختار حزن از اهل بیت تا حدّی تخفیف پیدا کرد.