گروه پرسش تاریخ
کدرهگیری 794
تاریخ ثبت 1439/02/15
نامگذاري

سلام عليكم، آيا فرزندان برخي از حضرات ائمه عليه السلام را عمر يا ابوبكر نامگذاري كرده اند؟
هوالعلیم
بلی