گروه پرسش احکام
کدرهگیری 795
تاریخ ثبت 1439/02/15
دفع بلایا بواسطۀ قربانی

سؤال من اين است كه آيا سنت قرباني كردن، در جلوگيري از حوادث و اتفاقات ناگوار و يا به اصطلاح به خير گذشتن اين قبيل امور، تاثيري دارد؟ ..
هوالعلیم
آری تأثیر دارد.