گروه پرسش حدیث ودعاء
کدرهگیری 85
تاریخ ثبت 1439/02/15
استجابت دعا در حرم حضرت اباعبداللَه علیه السلام

سلام علیکم اینکه در قبر امام حسین(علیه السلام)دعا مستجاب می شود آیا شامل صحن های امام حسین(علیه السلام)هم می شود؟
هوالعلیم
آری