گروه پرسش احکام
کدرهگیری 857
تاریخ ثبت 1439/02/15
تکلیف بانوان عذر دار در شب قدر

سلام اگر در شب قدر پریود باشیم چگونه میتوانیم دعا کنیم و قرآن بخوانیم و دعا بخوانیم. دعای جوشن کبیر چطور؟
هوالعلیم
غیر از قرآن ایرادی ندارد.