گروه پرسش حدیث ودعاء
کدرهگیری 92
تاریخ ثبت 1439/02/15
تفاوت میان رب العرش الکریم و رب العرش العظیم

سلام عليكم و رحمه اله
درتعقيب نماز ظهر در كتاب مفاتيح الجنان آورده شده است " لا اله الا اللَه رب العرش كريم" براي من كه زياد با زبان عربي آشنايي ندارم اين سؤال مطرح است كه "عرش كريم" يعني چه؟ و به نظر شما آيا اين يك اشتباه چاپي است و كلمه "عظيم" در جمله اول اين دعا با "كريم" جابجا نشده است؟
هوالعلیم
کریم به معنای بلند مرتبه بودن است و عظیم به معنای بزرگ و سعه داشتن و با هم متفاوت اند ولی در ادعیه هر دو عنوان آمده است .