گروه پرسش حدیث ودعاء
کدرهگیری 94
تاریخ ثبت 1439/02/15
تفسیر معنای جماعت در روایت (لایجتمع امتی علی خلاف)

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم
اين حديث كه ميفرمايد: "هيچ چيز از جماعت به تو نميرسد مگر اينكه خير است ." حديث صحيحي است ؟ اگر صحيح است منظور چيست ؟ در حاليكه اكثر مردم لا يعقلون.
باتشكرفراوان.
هوالعلیم
در موضوع جماعت روایات متعددی از اهل سنت در دست می باشد مانند : لا یجتمع امتی علی خلاف که اکثر آنها مجعول می باشد . بلی ممکن است برخی از تعابیر صحیح باشد و آن در صورتی است که قاطبه اهل
حلّ و عقد در موضوعی اتفاق نظر داشته باشند و لذا می بینیم که تمسک اهل سنت به اجماع مسلمین بر مشروعیت خلافت خلیفه اول باطل است زیرا این شرط اساسی در آنجا مفقود بوده است . بنابراین استفاده ای که می توان نمود این است که در هر مورد از مواردی که عموم مردم و اهل حلّ و عقد که قطعاً در میان آنها از افراد صالح و به دور از هوی و هوس وجود داشته باشد اجماع و اتفاقی باشد آن حکم و نتیجه مورد رضای خدا خواهد بود.