گروه پرسش حدیث ودعاء
کدرهگیری 98
تاریخ ثبت 1439/02/15
جعلی بودن روایت نوروز

با سلام خدمت استاد بزرگوار
در کتاب امام شناسی مرحوم علامه، از معلی بن خنیس به عنوان یکی از شیعیان ممتاز امام صادق علیه السلام نام برده شده است و تنها ایراد متوجه ایشان را عدم تمکین از دستور امام مبنی بر کشف سر قلمداد نموده است. آیا به صرف همین موضوع گفتار ایشان از صحت خارج شده و مردود تلقی می شود؟ از آنجایی که یکی از راویان مهم احادیث مربوط به نوروز ایشان بوده اند و شما و مرحوم والد شما نوروز را بدعت می دانید لاجرم می باید اینگونه احادیث را مردود دانسته و نهایتا جناب معلی را ضعیف در حدیث به حساب آورید. حال سؤال اینجاست که با این حساب و به صرف تمرد ایشان از دستور امام در یک مورد، می باید هشام بن حکم را نیز که ممدوح امام صادق اما مغضوب امام کاظم علیهما السلام بوده اند را نیز ضعیف در حدیث بشماریم، اما این موضوع در هیچ کتابی قبول به صحت نبوده است. سر این ماجرا چیست؟ ایراد از عالمان رجال در خصوص هشام است و یا موردی جز این مورد توجه و نظر است؟
با تشکر
هوالعلیم
روایت نوروز جعلی است و ربطی به معلّی بن خنیس ندارد. بنا بر این، اشکال از اصل بیمورد خواهد بود.