گروه پرسشمتفرقه
کدرهگیری 2296
تاریخ ثبت 1439/02/15

کم حافظگی


سلام علیکم دانشجوی رشتۀ عمران هستم به علت کم حافظگی هیچ گونه مطلبی یاد نمی گیرم به همین علت تحقیر می شوم!
هوالعلیم
إن شاء اللَه خداوند تسهیل امور شما را بنماید.

موضوعات مرتبط

کم حافظگیشرف الشمس،