/ 2

خیانت‌کاری دل‌ها دلیل عدم استجابت دعاهاست

1
 • خیانت‌کاری دل‌ها دلیل عدم استجابت دعاهاست

 •  

خیانت‌کاری دل‌ها دلیل عدم استجابت دعاهاست

2
 •  

 • بسم اللَه الرحمن الرحیم

 • حضرت امیر [علیه السلام] در یکی از خطبه ها فرمودند که:

 • هفت مصیبت بزرگ است که از آنها به خدا پناه می‌برم: «عالمی که بلغزد، عابدی که از عبادت خسته و فرسوده گردد، مؤمنی که محتاج شود، امینی که خیانت ورزد، توانگری که ندار گردد، عزیزی که خوار گردد، فقیری که رنجور گرد.»

 • شخصی ایستاده گفت: ای امیر مؤمنان! تو پیشوای مایی، سخنی دارم جواب فرما و آن این است که چرا هر چه دعا می‌کنیم مستجاب نمی‌شود با آنکه خداوند می‌فرماید: «اُدعُوني أستَجِب لَكم». 1

 • فرمود:به علّت آنکه دل‌های شما به هشت علّت خیانت‌کار است:

 • اول: آنکه خدا را شناختید ولی به دستور او عمل نکردید؛ در این صورت معرفت خدا چه سودی دارد؟!

 • دوم: به پیغمبر ایمان آوردید ولی به سنن او رفتار نکردید؛ پس کو ایمان شما؟!

 • سوم: قرآن را کتاب خود دانستید و به آن عمل ننمودید.

 • چهارم: ادّعا می‌کنید که از آتش می‌گریزید و در عین حال پیوسته رو به آتش می‌روید.

 • پنجم: گفتید که طالب بهشتید ولی به واسطه اعمال زشت خود، پیوسته از بهشت دور می‌شوید.

 • ششم: نعمت پروردگار را خوردید و کفران کردید.

 • هفتم: خداوند علیّ أعلی شما را به دشمنی شیطان خواند ولی شما پیروی کردید.

 • هشتم: عیب های مردم را جلوه داده و معایب خود را کتمان نمودید.

 • بنابراین برای استجابت دعا باید خود را از خواهش‌های نفس و شرک و معصیت پاک کرد، آنگاه دعا نمود.»2

 •  

  1. سوره غافر (٤٠) قسمتی از آیه ٦٠.
  2. مطلع انوار، ج ١٢، ص ٣١٨.