/ 3

شفاعت حضرت زهراء عليها السّلام در روز قيامت

1
 • شفاعت حضرت زهراء علیها السّلام در روز قیامت

 •  

شفاعت حضرت زهراء عليها السّلام در روز قيامت

2
 •   بسم اللَه الرحمن الرحیم

 • روایت فرات بن ابراهیم از امام صادق علیه السلام در ارتباط با علو مقام و شان حضرت زهرا سلام اللَه علیها

 • شفاعت حضرت زهراء علیها السّلام در روز قیامت‌

 • فرات بن إبراهیم در تفسیر1 خود، روایت میكند از سهل بن أحمد دینورى، با إسناد خود از حضرت صادق علیه السّلام كه آن حضرت گفته‌اند:

 • جابر به حضرت أبو جعفر امام‌ محمّد باقر علیه السّلام عرض كرد: فدایت شوم، اى پسر رسول اللَه! حدیثى درباره جدّه ات فاطمه زهرا سلام اللَه علیها، و در فضیلت و شرافت آن بى بى براى من نقل كن كه چون من آنرا براى شیعیان بازگو كنم، خوشحال شوند!

 • حضرت باقر علیه السّلام فرمودند: پدرم براى من حدیث كرد، از جدّم از رسول خدا صلّى اللَه علیه و آله و سلّم كه چون روز قیامت بر پا شود، براى هر یك از انبیاء و مرسلین منبرى از نور نصب مى‌كنند، و منبر من در آن روز از همه منابر بلند تر است.

 • و پس از آن خداوند میفرماید : یا مُحَمَّدُ اخْطُبْ ! «اى محمّد خُطبه بخوان !» و من خطبه اى میخوانم كه هیچیك از انبیاء و رسل همانند آنرا نشنیده‌اند.

 • و سپس براى هر یك از اوصیاء پیمبران منبرى از نور نصب مى‌كنند، و براى وصىّ من علىّ بْن أبى طالب در وسط آن منبرها منبرى از نور نصب مى‌كنند، و منبر او از همه منبرهاى آنان بلند تر است.

 • سپس خداوند میفرماید: یا عَلِىُّ اخْطُب ! «اى على خطبه بخوان!» پس على خطبه اى میخواند كه هیچیك از اوصیاء پیامبران همانند آنرا نشنیده‌اند.

 • و پس از آن براى اولاد انبیاء و مرسلین منبرهائى همانند آن منبرها نصب مى‌كنند. و براى دو فرزند و دو سبط من و دو ریحانه من در ایام حیات و زندگانیم، منبرى از نور مى‌باشد.

 • سپس به آن دو گفته مى‌شود: اخْطُبَا ! «خطبه بخوانید!» پس آنان دو خطبه میخوانند كه هیچیك از اولاد انبیاء و مرسلین همانندش را نشنیده‌اند.

 • ثُمَّ ینَادِى الْمُنَادِى وَ هُوَ جَبْرَئِیلُ عَلَیهِ السَّلَامُ: أَینَ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ؟ أَینَ خَدِیجَةُ بِنْتُ خُوَیلِدٍ؟ أَینَ مَرْیمُ بِنْتُ عِمْرَانَ؟ أَینَ ءَاسِیةُ بِنْتُ مُزَاحِمٍ؟ أَینَ أُمُّ كُلْثُومَ أُمُّ یحْیى بْنِ زَکرِیا.

 • «سپس منادى كه جبرئیل علیه السّلام است ندا كند: كجاست فاطمه دختر محمّد؟ كجاست خدیجه دختر خویلد؟ كجاست مریم دختر عمران؟ كجاست آسیه دختر مزاحم؟ كجاست امّ كلثوم مادر یحیى ابن زكریا؟» و همگى بر مى‌خیزند.

 • در این حال خداوند تبارك و تعالى میگوید: اى اهل جمع و اى مجتمعین در محشر! امروز کرم براى كیست؟! مُحمَّد وَ علىّ و حسن و حسین میگویند: لِلَّهِ الْو حِدِ الْقَهَّارِ. «كَرَم فقط از خداوند واحد قهّار است.»

 • خداوند میگوید: اى اهل محشر! من كرم را براى محمّد و علىّ و حسن و حسین و فاطمه قرار دادم! اى اهل محشر! اینك سرهاى خود را فرود آورید و چشمان خود را فروافكنید كه فاطمه بسوى بهشت میرود.

 • در این حال جبرئیل براى او یك ناقه از ناقه‌هاى بهشتى را مى آورد كه دو پهلویش فرو هشته است و دهانه‌ اش از لؤلؤ تر است، و بر روى آن ناقه، جهازى از مرجان است. و آن ناقه در برابر حضرت زهراء میخوابد و حضرت بر آن سوار مى‌شوند. و خداوند یك صدهزار فرشته بر مى‌انگیزد تا از جانب راست او حركت كنند، و یك صد هزار فرشته دیگر بر مى‌انگیزد تا از جانب چپ او حركت كنند، و یك صد هزار فرشته دیگر بر مى‌انگیزد تا فاطمه را بر روى بالهاى خود میگیرند و حركت داده و تا درِ بهشت مى‌آورند.

  1. تفسیر فرات بن إبراهیم» ذیل آیه ١٠١ از سوره شعراء، ص ١١٣ تا ص ١١٥؛ و «بحار الانوار» ج ٨، ص ٥١ و ٥٢ ١

شفاعت حضرت زهراء عليها السّلام در روز قيامت

3
 • چون به درِ بهشت میرسد، نگاهى به این طرف و آن طرف مى‌افكند.

 • خداوند خطاب میكند: اى دختر حبیب من! علّت این توجّهت به اطراف چیست؟ در حالیكه من تو را به بهشت خودم دلالت كردم!

 • فاطمه میگوید: اى پروردگار من! من دوست دارم كه قدر و منزلت من در امروز شناخته شود!

 • خداوند میفرماید: اى فاطمه ! اى دختر حبیب من! برگرد و ببین كه در قلب هركه محبّت تو یا محبّت یكى از ذرّیه تو باشد، دست او را بگیر و داخل در بهشت بنما!

 • حضرت باقر علیه السّلام گفتند: اى جابر! سوگند به خداوند كه فاطمه در آن روز چنان شیعیان و محبّان خود را جدا میكند همانند پرنده اى كه دانه‌هاى خوب را از دانه‌هاى بد جدا میكند.

 • چون فاطمه با شیعیان خود به درِ بهشت برسند، خداوند در دل آنها مى‌اندازد كه نگاهى به اطراف بنمایند، و چون به اطراف نظر كنند، خداوند میفرماید: اى محبّان من! سبب التفات و توجّه شما چیست؟! من كه فاطمه دختر حبیب خود را شفیع شما قرار دادم!

 • شیعیان میگویند: اى پروردگار ما دوست داریم كه قدر و منزلت ما در امروز شناخته شود!

 • خداوند میفرماید: اى حبیبان من! برگردید و نظرى بیفكنید و ببینید، هر كس شما را به جهت محبّت به فاطمه دوست داشته است، هر كس شما را به جهت محبّت به فاطمه غذا و طعام داده است، هر كس شما را به جهت محبّت به فاطمه پوشانیده است، و هر كس شما را به جهت محبّت به فاطمه آشامیدنى خورانده است؛ نظر كنید و ببینید، هر كس به جهت محبّت به فاطمه زشتى و غیبتى را از شما برگردانیده است؛ دست او را بگیرید و داخل در بهشت بنمائید!

 • حضرت باقر علیه السّلام فرمودند: سوگند به خدا كه در میان مردم غیر از كافر و منافق و شكّ كننده در امر توحید هیچكس باقى نمى‌ماند!

 • و چون اینان را در دوزخ ببرند، در میان طبقات آن ندا كنند- همانطور كه خداى تعالى فرموده است-:

 • فَمَا لَنَا مِن شفِعِينَ* وَ لَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ1؛ از براى ما هیچ شفیعى نیست، و هیچ دوست مهربانى نیست.

 • فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ؛2  اى كاش براى ما یك بازگشت به دنیا بود، تا از مؤمنان بودیم.

 • حضرت فرمودند: هَيهَاتَ هَيهَاتَ! از آنچه طلب مى‌كنند منع مى‌شوند.

 • وَ لَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَ إِنَّهُمْ لَكذِبُونَ3 ؛ و اگر آنها را به دنیا برگشت دهند، هر آینه به همان كارهائى دست میزنند كه از آن نهى شده‌اند، و آنان از دروغگویانند.

 •  

  1. آیه ١٠٠و ١٠١، از سوره ٢٦: الشّعرآء
  2.  آیه ١٠٢، از سوره ٢٦: الشّعرآء
  3. قسمتى از آیه ٢٨، از سوره ٦: الانعام