قرآن وحدیث ودعاء

عنوان بصری (تعداد جلدها: 0)

توضیحاتاین مجموعه مشتمل بر متن سخنرانی‌هایی است که حضرت آیة اللَه حاج سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی ـ قدس اللَه نفسه الزکیه ـ تحت عنوان «شرح حدیث عنوان بصری» طی سالیان متمادی برای اعزّه و احبّه از شائقین مسلک و مکتب عرفان و توحید مرحوم علاّمه آیة اللَه العظمی حاج سیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ قدس اللَه نفسه الزّکیّه ـ بیان فرمودند که شرح مبسوط آن تحت عنوان اسرار ملکوت به قلم خود ایشان تنظیم و تبویب گردیده که تاکنون سه مجلّد از آن به چاپ رسیده است، لیکن از آنجا که هر یک از این دو کتاب مذکور حاوی مطالبی است که ما را از دیگری مستغنی نمی‌نمود لذا مجمع تحقیق مکتب وحی بر آن شد که تحت اشراف معظّم له پس از پیاده سازی صوت جلسات منعقده و ویرایشی اجمالی، آن را به محضر سالکان الی اللَه و مشتاقان طریق حق و حقیقت و جامعه علمی ارائه نماید.