اذکار توحیدیه دهه اول ماه ذی الحجة الحرام

3637
مشاهده متن

پدیدآورعلامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

گروه قرآن وحدیث ودعاء

/2
پی دی اف پی دی اف موبایل ورد

اذکار توحیدیه دهه اول ماه ذی الحجة الحرام

1
 • هو العلیم

 •  

 • اذکار توحیدیّه دهۀ اول ماه ذی‌الحجة الحرام

 •  

اذکار توحیدیه دهه اول ماه ذی الحجة الحرام

2
 • بسم اللَه الرحمن الرحیم

 • لااله الا اللَه عدد اللیالی و الدهور.

 • نیست معبودی جز خدای متعال به اندازه تعداد شب‌ها و سال‌ها

 • لااله الا اللَه عدد امواج البحور.

 • نیست معبودی جز خدای متعال به اندازه امواج دریاها

 • لااله الااللَه و رحمة خیر مما یجمعون.

 • نیست معبودی جز خدای متعال درحالی‌که رحمت و لطف او بهتراست از آنچه که مردم اندوخته می‌کنند

 • لااله الااللَه عدد الشوک و الشجر.

 • نیست معبودی جز خدای متعال به میزان خارهای بيابان و درختان صحرا

 • لااله الااللَه عدد الشعر و الوبر.

 • نیست معبودی جز خدای متعال به اندازه تمام موها و کرک‌های عالم

 • لااله الااللَه عدد الحجروالمدر.

 • نیست معبودی جز خدای متعال به اندازه تمامی سنگ‌ها و کلوخ‌ها

 • لااله الااللَه عدد لمح العیون.

 • نیست معبودی جز خدای متعال به اندازه زدن پلک‌های چشم‌ها

 • لااله الااللَه فی اللیل اذا عسعس و الصبح اذا تنفس.

 • نیست معبودی جز خدای متعال در شب هنگام، وقتی که تاریکی فرا می‌گیرد و سپیده دم در وقتی‌که حیات مجدد می‌یابد

 • لااله الااللَه عدد الریاح فی البراری و الصخور.

 • نیست معبودی جز خدای متعال به اندازه بادها در بیابانها و صخره‌ها

 • لااله الااللَه من الیوم الی یوم ینفخ فی الصور.

 • نیست معبودی جز خدای متعال از امروز تا روزی که در صور دمیده می‌شود