اذکار توحیدیه دهه اول ماه ذی الحجة الحرام

مشاهده متن

پدیدآورعلامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

گروه قرآن وحدیث ودعاء

/2
پی دی اف پی دی اف موبایل ورد

اذکار توحیدیه دهه اول ماه ذی الحجة الحرام

1
 • اذکار توحیدیه دهه اول ماه ذی الحجة الحرام

 •  

اذکار توحیدیه دهه اول ماه ذی الحجة الحرام

2
 • بسم اللَه الرحمن الرحیم

 • لااله الا اللَه عدد اللیالی و الدهور.

 • (نیست معبودی جز خدای متعال به اندازه تعداد شبها و سالها)

 • لااله الا اللَه عدد امواج البحور.

 • (نیست معبودی جز خدای متعال به اندازه امواج دریاها)

 • لااله الااللَه و رحمة خیر مما یجمعون.

 • (نیست معبودی جز خدای متعال درحالیکه رحمت و لطف او بهتراست از آنچه که مردم اندوخته می کنند)

 • لااله الااللَه عدد الشوک و الشجر.

 • (نیست معبودی جز خدای متعال به میزان خارهای بيابان و درختان صحرا)

 • لااله الااللَه عدد الشعر و الوبر.

 • (نیست معبودی جز خدای متعال به اندازه تمام موها و کرک های عالم)

 • لااله الااللَه عدد الحجروالمدر.

 • (نیست معبودی جز خدای متعال به اندازه تمامی سنگها و کلوخ ها)

 • لااله الااللَه عدد لمح العیون.

 • (نیست معبودی جز خدای متعال به اندازه زدن پلکهای چشمها)

 • لااله الااللَه فی اللیل اذا عسعس و الصبح اذا تنفس.

 • (نیست معبودی جز خدای متعال در شب هنگام،وقتی که تاریکی فرا می گیرد و سپیده دم در وقتیکه حیات مجدد می یابد)

 • لااله الااللَه عدد الریاح فی البراری و الصخور.

 • (نیست معبودی جز خدای متعال به اندازه بادها در بیابانها و صخره ها)

 • لااله الااللَه من الیوم الی یوم ینفخ فی الصور.

 • (نیست معبودی جز خدای متعال از امروز تا روزی که در صور دمیده می شود)