169

جلسه ۱۶۹

مشاهده متن

پدیدآورآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

گروهاسفار

مجموعهفصل 7 و 8: في استقراء المعاني...؛ و فيه إرجاع الكلام إلى أحكام...


توضیحات

فصل(7) في استقراء المعاني التي يستعمل فيها لفظ الإمكان نکته ها وگفته های استاد: خاطراتی از علامه طباطبایی
/0
پی دی اف پی دی اف موبایل ورد صوت