ابو حمزه ثمالی

سال 1419 (تعداد جلسات: 11)

پدیدآور آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتشرح فقره: الحمدُللهِ الَّذى ادعوهُ فَیجیبُنى وَ ان کنتُ بَطیئاً حینَ یدعُونى و الحمدُ للّه الَّذی اُنادیهَ کلّما شِئْتُ لِحاجتی و اَخْلُو بِهِ حیثُ شِئْتُ لِسرّی بِغَیْر شفیعٍ فَیَقْضی لی حاجَتی و اَلْحمدُللّهِ الَّذی لا اَدْعو غَیْرَه وَ لَوْ دَعَوْتُ غَیْرَهُ لم یَسْتَجِبْ لی دعائی و الْحَمدُ لله الَّذی لا اَرجُو غَیْرَهُ وَ لَوْ رَجَوْتُ غَیْرَه لأخْلَفَ رَجائی الْحَمُدللّهِ الَّذی وَکَلَنی اِلَیْهِ فَاْکْرَمَنی و لم یکِلنی الی الناس فیهینونی والْحَمْدُلِلّهِ الَّذی تَحَبَّبَ اِلَیَّ و هُو غَنِیٌ عَنّی
از دعای ابوحمزه ثمالی امام سجاد علیه السلام

تاریخ سخنرانی1419/09/02

توضیحاتموضوع اين جلسه: سريع الاجابة بودن خدا و بطيءالاجابة بودن ما. فقره دعاء: الحمداللَه الذي ادعوه فيجيبني و إن كنت بطيئاً حين يدعوني. 1 – صداي مؤذّن دعوت پروردگار است. 2 – معناي فرمايش پيامبر اكرم صلی اللَه علیه وآله در هنگام فرا رسيدن اوقات نماز «اَرِحني يا بلال». 3 – تغيير حال و انقلاب روحي امام حسن مجتبي عليه السلام در هنگام اوقات نماز. 4 – تفسير اين فقرۀ شريفه از كلام امام سجاد عليه السلام: الحمدلله الذي اَدعوه فيجيبني. 5 – واقعيت و حقيقت موجودات امكاني فقر محض و نياز مي‌باشد.

تاریخ سخنرانی1419/09/03

توضیحاتفقره دعاء: الحمدلله الذي أدعوه فيجيبني و إن كنت بطيئاً حين يدعوني. 1 – توضيحي در ارتباط با سريع‌الاجابة بودن پروردگار متعال. 2 – ابتعاد و فاصله گرفتن افراد از عالم ماده مستلزم قرب و نزديكي ايشان به عوالم مجرده و معنا مي‌شود. 3 – هر فردي از دريچۀ فكر و ديدگاه خود، پروردگار متعال را مي‌خواند و طلب مي‌كند. 4 – سرعت ارتباط انسان با مقام ربوبي در تصوّر نمي‌گنجد.

تاریخ سخنرانی1419/09/04

توضیحاتفقره دعاء: الحمدلله الذي أدعوه فيجيبني و إن كنت بطيئاً حين يدعوني. 1 – توضيحي راجع به فرمايش امام سجاد عليه السلام در اين فقرۀ شريفه: الحمدلله الذي اَدعوه فيُجيبني. 2 – كلام برخي از افراد نسبت به اختصاص داشتن بسم اللَه الرحمن الرحيم هر سوره به آن سوره و نقد آن 3 – چگونه حمد اختصاص به پروردگاري دارد كه سريع‌الاجابة مي‌باشد. 4 – همه انسانها از لحاظ انتساب ربط خود با پروردگار متعال يكسان بوده و همچون دندانه‌هاي يك شانه مي‌باشند. 5 – نظر استخفاف به بندگان پروردگار متعال موجب سقوط انسان مي‌شود. 6 – فرمايش استاد طهراني در ارتباط با برترين فرد از نقطه نظر كمالي در مكتب مرحوم علامه طهراني.

تاریخ سخنرانی1419/09/05

توضیحاتفقره دعاء: الحمدلله الذي أدعوه فيجيبني و إن كنت بطيئاً حين يدعوني. 1 – تفسير فرمايش امام سجاد عليه السلام در اين فقرۀ شريفه: الحمدلله الذي اَدعوه فيُجيبني. 2 – صفات جماليّه و جلاليّه پروردگار متعال براي رشد و تربيت افراد لازم مي‌باشد. 3 – بيان فرمايش مرحوم علامه طهراني در ارتباط با سرّ موفقيّت مرحوم علامه طباطبائي. 4 – ذكر حكايتي در ارتباط با توطئه علماي اهل تسنن بر عليه حافظ شيراز رحمة اللَه عليه. 5 – تغيير فتواي يكي از علماي معروف كه بدليل عدم تصدّي منصب امام جمعه، اقامه نماز جمعه را حرام مي‌دانست.

تاریخ سخنرانی1419/09/06

توضیحاتفقره دعاء: الحمدلله الذي أدعوه فيجيبني و إن كنت بطيئاً حين يدعوني. 1 – متحقق شدن اولياء الهي به صفت سريع‌الاجابة بودن پروردگار متعال. 2 – كيفيت دیدگاه والدين به فرزندان و معلم به شاگردان از ديدگاه مكتب عرفان. 3 – اهميت رعايت حقوق اهل خانواده توسط مرد. 4 – بيان كيفيت رفتار و منش امام رضا عليه السلام با غلامان و زيردستان خود. 5 – بيان خدمات برخي از ملوك دولت صفويه به مكتب تشيع.

تاریخ سخنرانی1419/09/09

توضیحاتفقره دعاء: الحمدلله الذي أسأله فيعطيني و إن كنت بخيلاً حين يستقرضني. 1 – حق حيات، حق طبيعي انسان و ساير موجودات مي‌باشد و محروم كردن آنها از اين حق جايز نمي‌باشد. 2 – بازخواست و حسابرسي اعمال حيوانات در روز قيامت بر اساس ميزان فهم ايشان. 3 – بنده‌اي به پروردگار متعال نزديك‌تر است كه اوصاف پروردگار متعال بيشتر در او متجلي و محقق شده باشد. 4 – لزوم ذكر و توجه به پروردگار متعال قبل از ورود در كارها و اشتغال به آنها. 5 – ذكر حكايتي در ارتباط با فردي كه خداوند متعال درهر سال مَلَکي را بجاي او براي اداء مناسك حج به حج مي‌فرستد.

تاریخ سخنرانی1419/09/11

توضیحاتفقره دعاء: والحمدلله الذي اناديه كلّما شئت لحاجتي و أخلو به حيث شئت لسرّي بغير شفيع فيقضي لي حاجتي. 1 – تفسير اين فقرۀ شريفه از كلام امام سجاد عليه السلام: والحمدلله الذي اُناديه كلّما شئت لحاجتي و... 2 – خداوند متعال به همه موجودات از خود آنها نزديكتر مي‌باشد. 3 – پيامبر اكرم صلوات اللَه عليه مي‌فرمايند: من تواضع غنيّاً لغناه فقد كفر. 4 – بيان توصيه‌ها و تذكرات مرحوم علامه طهراني به يكي از شخصيت‌هاي معروف در سنۀ 42. 5 – توضيحي در ارتباط با كيفيت حكومت امام زمان عليه السلام.

تاریخ سخنرانی1419/09/13

توضیحاتفقره دعاء: الحمدلله الذي اُناديه كلّما شئت لجاجتي و أخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي. 1 – رفتار غير مؤدّبانۀ مردم با پيغمبر اكرم صلي اللَه عليه وآله و سلّم و شدت حياي آن حضرت. 2 – تفسير آيۀ«وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريدِ » 3 – توضيحي در ارتباط با مقام بروز و ظهور و خِفا و خلوت بر اساس اين فقره شريفه از كلام امام سجاد عليه السلام. 4 – بيان كيفيت صحيح صلوات بر پيامبر اكرم صلي اللَه عليه وآله و سلّم و آل ايشان و تفاوت آن با اذان. 5 – توضيحي در ارتباط با معناي «اُناديه» و «أخلوبه». 6 – بيان معناي سرّ در مكتب عرفان و علت حرمت افشاء آن.

تاریخ سخنرانی1419/09/16

توضیحاتفقره دعاء: والحمدلله الذي اناديه كلّما شئت لحاجتي و أخلو به حيث شئت لحاجتي... لأخلف رجائي 1 به چه دليل پروردگار متعال از همۀ موجودات به انسان نزديكتر مي‌باشد. 2 – چرا افراد از ارتكاب گناه در محضر پروردگار متعال شرمنده و خجالت‌زده نمي‌شوند. 3 – توضيحي در ارتباط با كيفيت احاطه و اشراف امام سجاد عليه السلام بر تمام شراشر وجود افراد. 4 – ذكر حكايتي از مرحوم علامه طهراني در ارتباط با اخبار ايشان از همۀ خصوصيات نفساني خانواده‌اي. 5 – احاطه و اشراف مرحوم حداد رضوان اللَه عليه بر نفوس.

تاریخ سخنرانی1419/09/19

توضیحاتفقره دعاء: الحمدلله الذي لا أدعو غيره و دلو دعوت غير لم يستجب لي دعائي و الحمدلله... لأخلف رجائي. 1 – اصل اوّلي و فطري در روابط و مسائل اجتماعي،میان افراد مسئله ايثار و انفاق و كمك به هم نوع است. 2 – ملاك در داشتن حسن ظنّ یا سوء ظنّ نسبت به افراد چه مي‌باشد. 3 – برخي از شرائط ضمن العقد ميان زوجين خلاف شرع مي‌باشد. 4 – در صورتي كه مرد از قلّت مهرالسنه سوء استفاده كند دادگاه اسلامي او را ملزم به پرداخت مهرالمثل مي‌كند. 5 – به چه دليل امام حسن مجتبي عليه السلام ابن ملجم مرادي را در قبال به شهادت رساندن اميرالمؤمنين عليه السلام قصاص مي‌كنند.

تاریخ سخنرانی1419/09/26

توضیحاتفقره دعاء: والحمدلله الذي و كلني إليه فاكرمني ولم يكلني إلي الناس فيهينوني والحمدلله الذي تحبّب إليّ و هو غنيّ عنّي. 1 – تفسير اين فقرۀ شريفه از كلام امام سجاد عليه السلام: والحمدلله الذي وكلني اليه فاَكرمني. 2 – مبتني بودن عالم تشريع بر عالم تكوين و انطباق اين دو بر هم. 3 – بيان يكي از معتقدات باطل دراويش و نقد آن. 4 – ديدگاه و تصوّر نادرست برخي از افراد نسبت به موقعيّت ظاهري و جسمي ائمّه اطهارعليهم السلام. 5 – ظاهر امام عليه السلام نبايد افراد را از توجّه به باطن و سرّ امام باز دارد.