2

حقیقت نجات و رستگاری(2)

4927
مشاهده متن

پدیدآورآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

گروهابو حمزه ثمالی

مجموعهسال 1416

تاریخ 1416/09/04

جلسه‌های مجموعه (13 جلسه)

توضیحات

فقره دعاء: من أين لي النجاة ولا تستطاع إلّا بك. 1 – افكار ما بر تخيّلاتي استوار است كه مانند تار عنكبوت سست و بي‌پايه‌اند. 2 – امير كبير ازجمله افرادی است که هدف او،انجام امور به نحو صحیح وأتمّ بود. 3 – كشته شدن فرماندۀ فاسد توسط سلطان محمود غزنوي در تاريكي شب. 4 –عدم کفایت عدالت ظاهري براي مرجعيت در نظر مرحوم آية اللَه حاج شيخ حسين حلّی . 5 – بیان مراتب علم و تقوي و قداست مرحوم آية اللَه حاج شيخ حسين حلّي. 6 اختلافات شخصی پادشاهان با یکدیگر سبب بروز جنگ ها وکشته شدن بسیاری از مردم می شود. 7 – مراد حضرت از «مِن أين لي النجاة» نجات از هواي نفس و تخيّل است. 8 –اعتماد واتکاء انسان فقط باید به خدا باشد و در فرهنگ اسلام اعتماد و اتکاء به نفس معنا و جایگاهی ندارد. 9 – نگاه استقلالي به قدرت يزيد و شمر مساوی با شرك است. 10 فرار بنده از خدا بنده را به خدا نزديك مي‌كند نه دور «يا من لا يهرب منه إلّا إليه».
/0
پی دی اف پی دی اف موبایل ورد صوت