ابو حمزه ثمالی

سال 1416 (تعداد جلسات: 13)

پدیدآور آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی1416/09/03

توضیحاتفقره دعاء: من أين لي النجاة ولا تستطاع إلّا بك . 1 – انسان فقیر نیست عین فقراست. 2 – علامه طهرانی می فرمودند:انسان نباید نسبت به مخارج وهزینه هایی که در سفر حج انجام می دهد،منّتی بر خدا قرار دهد. 3 – بیان معناي «الحمداللَه» 4 – دعاي ابوحمزه ثمالی يك كتاب تربيتي و دستور سلوكي است. 5 – سلوك يعني تحقق بخشيدن به مطالبي كه جبنۀ واقعي دارند، چه سالك آن مطالب را از استاد بشنود يا نشنود.

تاریخ سخنرانی1416/09/04

توضیحاتفقره دعاء: من أين لي النجاة ولا تستطاع إلّا بك. 1 – افكار ما بر تخيّلاتي استوار است كه مانند تار عنكبوت سست و بي‌پايه‌اند. 2 – امير كبير ازجمله افرادی است که هدف او،انجام امور به نحو صحیح وأتمّ بود. 3 – كشته شدن فرماندۀ فاسد توسط سلطان محمود غزنوي در تاريكي شب. 4 –عدم کفایت عدالت ظاهري براي مرجعيت در نظر مرحوم آية اللَه حاج شيخ حسين حلّی . 5 – بیان مراتب علم و تقوي و قداست مرحوم آية اللَه حاج شيخ حسين حلّي. 6 اختلافات شخصی پادشاهان با یکدیگر سبب بروز جنگ ها وکشته شدن بسیاری از مردم می شود. 7 – مراد حضرت از «مِن أين لي النجاة» نجات از هواي نفس و تخيّل است. 8 –اعتماد واتکاء انسان فقط باید به خدا باشد و در فرهنگ اسلام اعتماد و اتکاء به نفس معنا و جایگاهی ندارد. 9 – نگاه استقلالي به قدرت يزيد و شمر مساوی با شرك است. 10 فرار بنده از خدا بنده را به خدا نزديك مي‌كند نه دور «يا من لا يهرب منه إلّا إليه».

تاریخ سخنرانی1416/09/05

توضیحاتفقره دعاء: من أين لي النجاة و لا تستطاع إلّا بك. 1 – تمام گرفتاري‌های بشر ناشی از جهل است. 2 – يك اراده و قدرت در عالم حکومت دارد وتفاوتی میان قدرت عليّ (عليه السلام) و ابن ملجم نمی باشد. 3 – قدرت ونیروی همه انسانها از ناحیه امام علیه السلام می باشد. 4 – عمل بر اساس سیاست مساوی با شکست است،زیرا سیاست شیطان از سیاست ما بسیار دقیق تر است. 5 –حکایت شركت مرحوم علّامه طهراني – رضوان اللَه عليه – در تشييع جنازۀ یکی از دوستان و خواندن تلقين بر ميّت. 6 – تغییر نظر وافکار مردم نسبت به روحانیت بواسطۀ مشاهده عملکرد خالصانۀ علامه طهرانی. 7 – رفتار مرحوم علامه طهراني – رضوان اللَه عليه – با همه رفقا يكسان و صادقانه بود. 8 – چرا امیرالمؤمنین علیه السلام دختر خود را بواسطۀ امانت گرفتن دستبند از بیت المال توبیخ می کند.

تاریخ سخنرانی1416/09/06

توضیحاتفقره دعاء: لا الذي أحسن استغني عن عونك و رحمتك و لا الذي أساء و اجترأ عليك و لم يرضك خرج عن قدرتك. 1 – علم يعني حالت اطمينان به واقع 2 – مرحوم آية اللَه حاج سيد جمال الدين گلپايگاني می فرمودند: كسي كه عرفان ندارد ، هيچ چیز ندارد. 3 – مرحوم علامه طهرانی مي‌فرمودند: علّت مخالفت مردم نجف با مرحوم قاضي اين بود كه مرحوم قاضي مي‌فرمود هر چه داري از خداست و تو هيچ نداري. 4 – علت خانه‌نشيني مرحوم نائيني به مدّت پنج سال. 5 – بیان ذلّت شاه و خانواده او در آمريكا. 6 – پيامبر اکرم صلی اللَه علیه وآله وسلم میان خود و امثال عَمر بن عَبدُود هیچ تفاوتی نمی دید و همه را بندۀ خدا به حساب می آورد. 7 – سخن اديسون و انيشتن در تعريف اختراع. 8 – فقط يك قدرت و ولايت بر جهان حاكم است و آن ولايت خداست كه مظهرش حضرت بقية اللَه عليه السلام می باشد. 9 – بیان کیفیت نجات مرحوم آية اللَه حكيم بدست مرحوم حداد. 10 – مقام جمعيت عبارت است از عدم اختلاط بين تكوين و تشريع.

تاریخ سخنرانی1416/09/07

توضیحاتفقره دعاء: لا الذي أحسن استغني عن عونك و رحمتك و لا الذي أساء و اجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك. 1 – تفسير اين فقرۀ شريفۀ از كلام امام سجاد عليه السلام: لا الذي اَحسن استغني عن عونك و... 2 – همه موجودات عالم هستي فقر محض بوده و مظاهر پروردگار متعال مي‌باشند. 3 – توضیحي در ارتباط با فرمايش نبي اكرم صلوات اللَه عليه: اَناو عليٌّ اَبَوا هذه الأمَّة. 4 – بيان علت طرد و رانده شدن شيطان از درگاه ربوبي. 5 – پايه و اساس مكتب عرفان و مسير سير و سلوك الهي بر از بين بردن جهل افراد مي‌باشد. 6 – بيان مكاشفه مرحوم سيد عبداللَه فاطمي در زيارت سيدالشهداء عليه السلام. 7 – بيان معناي كثرت در وحدت و وحدت در كثرت. 8 – تأكيد مرحوم علامه طهراني مبني بر اينكه حركت در مسير سير و سلوك الهي بدون عمل و همّت فرد نتيجه‌اي براي او در پي نخواهد داشت.

تاریخ سخنرانی1416/09/08

توضیحاتفقره دعاء: بك عرفتك و أنت دللتني عليك و دعوتني إليك ولو لا أنت لم أدْرِ ما أنت. 1 – معرفت و شناخت نسبت حقيقت يك شيء هنگامي حاصل مي‌شود كه اتّحاد وجودي با آن شيء حاصل شود. 2 – جهل و عدم معرفت افراد به زوايا و مكنونات نفسي خويش. 3 – تفسير آيه شريفه: «وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريدِ ». 4 – حقيقت همۀ موجودات عالم هستي امام عليه السلام مي‌باشد. 5 – توضيحي در ارتباط با معنا و حكمت: صيرورة الانسان عالماً عقليّاً يضاهي العالَم العيني. 6 – تحقق همۀ مراتب وجود در نفس پيامبر اكرم صلوات اللَه عليه. 7 – كيفيت اطلاع اولياء الهي نسبت به عالم غيب و إخبار از آن. 8 – لزوم حركت در مسير سير و سلوك راه الهي بر اساس يقين و معرفت.

تاریخ سخنرانی1416/09/08

توضیحات1 – توضيحي در ارتباط با اين فقره شريفه از كلام امام سجاد عليه السلام: الحمدلله الذي اَدعوه فيُجيني. 2 – سخن مرحوم حداد رضوان اللَه عليه در ارتباط با ميزان نصيب و حظّ افراد در مسير سير و سلوك الهي. 3 – توضیحی در ارتباط با میزان نصیب وحظّ افراد درمسیر سیر و سلوک الهی. 4 – قرآن از نقطۀ ثبوت حائز همۀ مراتب عالم وجود می باشد. 5 – علت موفّقیت مرحوم علامه طهرانی ،پرداختن ایشان به قرآن وتحقّق آن در وجود خویش بوده است.

تاریخ سخنرانی1416/09/11

توضیحاتفقره دعاء: الحمد اللَه الذي ادعوه فيجببني. 1 – لزوم باز و مفتوح بودن ابواب مسجد در همۀ ساعات شبانه‌روز. 2 – نماز خواندن در مكانهاي مكروه داراي ثواب نمي‌باشد نه اينكه: اَقلّ ثواباً باشد. 3 – ابتعاد و فاصله گرفتن كيفيت بناء مساجد و قبرستانها از فرهنگ و دستورات اسلامي. 4 – قبرستان محل تفكّر و تنبّه افراد مي‌باشد. 5 – كيفيت زيارت اهل قبور توسط مرحوم علامه طباطبائي رضوان اللَه علیه.

تاریخ سخنرانی1416/09/12

توضیحاتفقره دعاء: الحمداللَه الذي أدعوه فيجيبني. 1 – توضيحي در ارتباط با اين فقرة شريفه از كلام امام سجاد عليه السلام: الحمد لله الذي اَدعوه فيُجيبني. 2 – بيان اهميّت جايگاه نماز بعد از مسألۀ ولايت. 3 – جنگ و مبارزه اميرالمؤمنين عليه السلام با معاويه بمنظور اقامه قسط و عدل بوده است نه براي كشورگشايي. 4 – ذكر حكايتي در ارتباط با اهميت جايگاه نماز در ديدگاه مرحوم انصاري رضوان اللَه عليه. 5 – توضيحي در ارتباط با فرمايش اميرالمؤمنين عليه السلام به مالك اشتر بعنوان حاكم مصر، بهترين اوقات خود را براي عبادت پروردگار متعال قرار بده. 6 – مكتب عرفان بر اساس مسأله انعزال و دوري گزيدن از مردم و جامعه نمي‌باشد. 7 – پايه و اساس مكتب عرفان بر اساس عقل و منطق مي‌باشد. 8 – ديدگاه نادرست برخي از افراد در ارتباط با مكتب عرفان و سالكين راه الي اللَه.

تاریخ سخنرانی1416/09/13

توضیحاتموضوع اين جلسه: اصل جمال از اوست و انتسابش به انسان اعتبار است. فقره دعاء: الحمداللَه الّذي أدعوه فيجيبني و إن كنت بطيئاً حين يدعوني و الحمدلله الذي أسأله فيعطيني و إن كنت بخيلاً حين يستقرضني. 1 – تفسير اين فقرۀ شريفۀ از كلام امام سجاد عليه السلام: الحمد لله الذي اَدعوه فيُجيني و... 2 – توضيحي در ارتباط با حقيقت اعتباري بعضي از عقود و ايقاعات. 3 – لزوم تحفظ و توجه افراد نسبت به رعايت احكام شرعي و عدم تعدّي و تجاوز ايشان از حدود اللَه. 4 – حقيقت جمال امري واقعي مي‌باشد لكن انتساب آن به خود امري اعتباري است.

تاریخ سخنرانی1416/09/27

توضیحاتفقرۀ دعاء: الحمداللَه الذي أدعوه فيجيبني و إن كنت بطيئاً حين يدعوني والحمداللَه الذي أسأله فيعطني و إن كنت بخيلاً حين يستقرضني. 1 – بيان علت سستي و تكاهل افراد نسبت به امور عبادي و الهي. 2 – سالك راه الهي مقامات و مراتب كماليه خويش را بايد از جانب پروردگار متعال نظاره كند. 3 – سالك راه الهي همۀ اعمال و كارهاي خويش را بايد بر اساس مبانی و ملاكات مكتب و منطبق بر آن انجام دهد. 4 – همۀ مصائب و ابتلاءات افراد در عالم دنيا بمنظور رشد و تربيت ايشان مي‌باشد. 5 – بيان برخي از مصائب و سختي‌هايي كه پيامبر اكرم صلی اللَه علیه وآله وسلم و اميرالمؤمنين عليه السلام متحمّل آن شدند.

تاریخ سخنرانی1416/09/28

توضیحاتفقرۀ دعاء: الحمداللَه الذي أدعوه فيجيبني و إن كنت بطيئاً حين يدعوني... ... يستقرضني. فهرست: 1 – توضيحي در ارتباط با فنا و زوال‌پذيري امور اعتباري عالم دنيا. 2 – اميرالمؤمنين عليه السلام فريفته و مقهور بيعت مردم و استقبال ايشان در روز غدير نشد. 5 – توضيحي در ارتباط با مقام جمعيّت اميرالمؤمنين و سيدالشهداء عليهما السلام. 6 – بيان يكي از خصوصيات و ويژگي‌هاي اولياء كامل الهي. 7 – حركت و مشي اولياء الهي در طول اراده و مشيّت پروردگار متعال مي‌باشد. 8 – ذكر حكايتي در ارتباط با كيفيت عملكرد مرحوم ميرزا جواد آقا ملكي تبريزي در جشن روز عيد غدير. 10 – ذكر حكايتي در ارتباط با فردي كه روزي حلال خود را به حرام تبديل كرد.

تاریخ سخنرانی1416/09/28

توضیحاتفقره دعاء: والحمداللَه الذي أسأله فيعطيني و ان كنت بخيلاً حين يستقرضني، والحمداللَه الذي اُناديه كلما شئت لحاجتي و أخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي. 1 – ديدگاه استقلالی افراد نسبت به عالم دنیا و مسائل اعتباري آن. 2 – بيان علّت بخل و امساك افراد از انفاق اموال خويش. 3 – بخل و امساك افراد در نشر علم خود منجرّ به بسته شدن مجراي نزول علم بر ايشان مي‌شود. 4 – در حالي كه ارتباط با پروردگار متعال نياز به شفيع و واسطه نداشته، نقش ائمه اطهار و اولياء الهي چه مي‌باشد. 5 – ديدگاه افراد نسبت به ائمه معصومين عليهم السلام و اولياء الهي نبايد ديدگاهي استقلالي و در عرض پروردگار متعال باشد. 6 – بيان كيفيت ديدگاه مرحوم علامه طهراني نسبت به استاد خويش مرحوم حداد.