کتاب صوتی

کتاب صوتی امام شناسی ج4 (تعداد فایل ها: 13)

پدیدآور علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتجلد چهارم از مجموعۀ «امام شناسی» از آثار نفیسِ علامه آیة‌الله حاج سید محمد‌حسین حسینی طهرانی قدّس الله سرّه بوده که پیرامون «وراثت در ولایت» و «فضایل امیرالمؤمنین علیه‌السلام» در قالب بحثهای تفسیری و فقه الحدیث، و ابحاث فلسفی، عرفانی، تاریخی و اجتماعی به رشتۀ تحریر درآمده و به ساحت علم و معرفت تقدیم شده است. 
مهم‌ترین مباحث مندرج در این مجلّد: 
• امام وارث جنبه‌های روحی و علمیِ پیامبران، و وارث همۀ علوم قرآن است 
• امیرالمؤمنین وارث جمیع کمالاتِ پیامبر اکرم به جز نبوّت می‌باشد 
• امیرالمؤمنین وجود باقیۀ رسول خدا است. 
• ابتلائات و امتحانات عجیب امیرالمؤمنین علیه‌السلام 
• نقش امام تنها حفظ نظام اجتماع نیست، بلکه حفظ ربط تکوینی بین خدا و خلق است 
• هیچ‌گاه زمین از حجّت خدا خالی نیست 
• مقصود از «عالم به کتاب» در آیۀ قرآن، امیرالمؤمنین علیه‌السلام است 
• مراد از «هادی» در آیۀ «لکلِ قومٍ هادٍ» امیرالمؤمنین علیه‌السلام است

توضیحاتجلد چهارم از مجموعۀ «امام شناسی» از آثار نفیسِ علامه آیة‌الله حاج سید محمد‌حسین حسینی طهرانی قدّس الله سرّه بوده که پیرامون «وراثت در ولایت» و «فضایل امیرالمؤمنین علیه‌السلام» در قالب بحثهای تفسیری و فقه الحدیث، و ابحاث فلسفی، عرفانی، تاریخی و اجتماعی به رشتۀ تحریر درآمده و به ساحت علم و معرفت تقدیم شده است. 
مهم‌ترین مباحث مندرج در این مجلّد: 
• امام وارث جنبه‌های روحی و علمیِ پیامبران، و وارث همۀ علوم قرآن است 
• امیرالمؤمنین وارث جمیع کمالاتِ پیامبر اکرم به جز نبوّت می‌باشد 
• امیرالمؤمنین وجود باقیۀ رسول خدا است 
• ابتلائات و امتحانات عجیب امیرالمؤمنین علیه‌السلام 
• نقش امام تنها حفظ نظام اجتماع نیست، بلکه حفظ ربط تکوینی بین خدا و خلق است 
• هیچ‌گاه زمین از حجّت خدا خالی نیست 
• مقصود از «عالم به کتاب» در آیۀ قرآن، امیرالمؤمنین علیه‌السلام است 
• مراد از «هادی» در آیۀ «لکلِ قومٍ هادٍ» امیرالمؤمنین علیه‌السلام است

توضیحاتامام شناسی ج۴ - درس پنجاه و هفتم الی شصتم، جلد چهارم از مجموعۀ «امام شناسی» از آثار نفیسِ علامه آیة‌الله حاج سید محمد‌حسین حسینی طهرانی قدّس الله سرّه بوده که پیرامون «وراثت در ولایت» و «فضایل امیرالمؤمنین علیه‌السلام» در قالب بحثهای تفسیری و فقه الحدیث، و ابحاث فلسفی، عرفانی، تاریخی و اجتماعی به رشتۀ تحریر درآمده و به ساحت علم و معرفت تقدیم شده است. 
مهم‌ترین مباحث مندرج در این مجلّد: 
• امام وارث جنبه‌های روحی و علمیِ پیامبران، و وارث همۀ علوم قرآن است 
• امیرالمؤمنین وارث جمیع کمالاتِ پیامبر اکرم به جز نبوّت می‌باشد 
• امیرالمؤمنین وجود باقیۀ رسول خدا است 
• ابتلائات و امتحانات عجیب امیرالمؤمنین علیه‌السلام 
• نقش امام تنها حفظ نظام اجتماع نیست، بلکه حفظ ربط تکوینی بین خدا و خلق است 
• هیچ‌گاه زمین از حجّت خدا خالی نیست 
• مقصود از «عالم به کتاب» در آیۀ قرآن، امیرالمؤمنین علیه‌السلام است 
• مراد از «هادی» در آیۀ «لکلِ قومٍ هادٍ» امیرالمؤمنین علیه‌السلام است