ولایت و هدایت - جلسه2

سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1419/02/11

توضیحاتكيفيت هدايت و دستگيري توسط امام معصوم علیه السلام شرح فقره: انی رجل مطلوب و مع ذلك لی أوراد في كل ساعة من آناء اللیل والنهار فلا تشغلني عن وردي 1 در اين فقرۀ شريفه امام عليه السلام به دو مانع از موانع و مشكلات خويش در بُعد شخصي و اجتماعي اشاره مي‌كنند 2 بر اساس عبارت« اني رجلٌ مطلوب» آيا قضايا و امور خارجي و اجتماعي مانع از هدايت و دستگيري امام عليه السلام ازافراد مي‌شود 3 سيرة پيامبر اكرم و ائمه اطهار سلام اللَه عليهم در طول حيات خويش بر هدايت و دستگيري از افراد بوده است 4 فلسفه غزوات و جهاد در اسلام به دليل عموميت لطف و رحمت الهي درهدايت ودستگیری از همۀ انسانها مي‌باشد 5 دیدگاه نادرست گروهی از افراد دين را عامل تهديد و ارعاب و مخالف با اختيار و آزادي تلقي مي‌كنند 6 ديدگاه و عملكرد پيامبر اكرم صلی اللَه علیه وآله وسلم نسبت به اُسراء جنگ بدر نشأت گرفته از اختلاف مُدركات حضرت بر اساس مقام لطف و رحمت ايشان مي باشد 7 تفسير آيه 57 سوره مباركه فرقان: قل ما أسئلكم عليه من أجر 8 انبياء و اولياء الهي با عقل و سرّ و روح خود با مردم برخورد مي‌كنند نه بر اساس تمنّيات و نحوۀ تفكر مردم 9 دستگيري و اتمام حجت اميرالمؤمنين عليه السلام با افراد پس از به خلافت رسيدن ابوبكر 10 پيامبر اكرم صلي اللَه عليه و آله وسلم فرمودند: فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني و من آذني فقد آذي اللَه 11 اختلاف كيفيت هدايت و دستگيري ائمه اطهار نسبت به افراد در زمان‌هاي مختلف 12 سخن ناصحيح يكي از بزرگان مبني بر تفاوت قائل شدن ميان تأثير حضور و غيبت امام عليه السلام در مسأله هدايت و دستگيري