عنوان بصری

ولایت و هدایت (تعداد جلسات: 7)

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

توضیحاتصوت شرح فقره: إنّى رجلٌ مَطلوبٌ و مع ذلكَ لى أورادٌ فى كلِّ ساعةٍ من آناءِ اللّيل و النّهارِ فلا تَشغَلنِى عن وِردى از شرح حدیث شریف عنوان بصری

تاریخ سخنرانی 1419/01/25

توضیحاتموضوع كلّي: کیفیت بنیانگذاری مکتب عرفانی مرحوم علامه طهرانی 1 سؤال علامه طهراني از آية اللَه انصاري همداني در مورد تشكيل جلسه و موافقت ايشان. 2 نحوۀ تشكيل جلسه و تعداد آن. 3 ضايعه فقدان حضرت علامه طهرانی قدس اللَه نفسه و علوم ايشان جبران‌ناپذير است. 4 طلاب علوم ديني بايد حقائق را از علماء ربّاني دريافت كنند. 5 اهتمام شديد حضرت علامه طهراني در امر تبليغ و ثمرۀ آن. 6 اهتمام شديد علامه طهراني در تدوين كتب پس از انقلاب و هجرت به ارض مشهد مقدس. 7 يكي از علل تشكيل جلسۀ تفسير حديث عنوان بصري عدم دسترسي شاگردان حضرت علامه طهرانی به ايشان است. 8 اصرار دوستان و پيروان مرحوم علامه طهرانی بر بدست آوردن مباني ایشان يكي ديگر از علل تشكيل جلسۀ عنوان بصري بوده است. 9 انتخاب شرح حديث «عنوان بصري» بدليل اهميت ويژۀ آن از ديدگاه مرحوم علامه طهراني قدس اللَه نفسه مي‌باشد. 10 تأكيد بليغ مرحوم علامه طهرانی به شاگردانشان بر عمل به وظائف و تكاليف سلوكي. 11 سخن نغز و شيواي حضرت حدّاد قدس اللَه سرّه در مورد كسانيكه خداوند از دادن مال ومكنت به آنها دريغ مي‌فرمايد. 12 داستان برخورد مرحوم قاضي با مرحوم حاج سيد هاشم حدّاد در رابطه با طفل ايشان و نهي نمودن از اهانت به طفل.

تاریخ سخنرانی 1419/02/11

توضیحاتكيفيت هدايت و دستگيري توسط امام معصوم علیه السلام شرح فقره: انی رجل مطلوب و مع ذلك لی أوراد في كل ساعة من آناء اللیل والنهار فلا تشغلني عن وردي 1 در اين فقرۀ شريفه امام عليه السلام به دو مانع از موانع و مشكلات خويش در بُعد شخصي و اجتماعي اشاره مي‌كنند 2 بر اساس عبارت« اني رجلٌ مطلوب» آيا قضايا و امور خارجي و اجتماعي مانع از هدايت و دستگيري امام عليه السلام ازافراد مي‌شود 3 سيرة پيامبر اكرم و ائمه اطهار سلام اللَه عليهم در طول حيات خويش بر هدايت و دستگيري از افراد بوده است 4 فلسفه غزوات و جهاد در اسلام به دليل عموميت لطف و رحمت الهي درهدايت ودستگیری از همۀ انسانها مي‌باشد 5 دیدگاه نادرست گروهی از افراد دين را عامل تهديد و ارعاب و مخالف با اختيار و آزادي تلقي مي‌كنند 6 ديدگاه و عملكرد پيامبر اكرم صلی اللَه علیه وآله وسلم نسبت به اُسراء جنگ بدر نشأت گرفته از اختلاف مُدركات حضرت بر اساس مقام لطف و رحمت ايشان مي باشد 7 تفسير آيه 57 سوره مباركه فرقان: قل ما أسئلكم عليه من أجر 8 انبياء و اولياء الهي با عقل و سرّ و روح خود با مردم برخورد مي‌كنند نه بر اساس تمنّيات و نحوۀ تفكر مردم 9 دستگيري و اتمام حجت اميرالمؤمنين عليه السلام با افراد پس از به خلافت رسيدن ابوبكر 10 پيامبر اكرم صلي اللَه عليه و آله وسلم فرمودند: فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني و من آذني فقد آذي اللَه 11 اختلاف كيفيت هدايت و دستگيري ائمه اطهار نسبت به افراد در زمان‌هاي مختلف 12 سخن ناصحيح يكي از بزرگان مبني بر تفاوت قائل شدن ميان تأثير حضور و غيبت امام عليه السلام در مسأله هدايت و دستگيري

تاریخ سخنرانی 1419/02/16

توضیحاتكيفيت هدايت و دستگيري توسط امام معصوم عليه السلام شرح فقره: انی رجل مطلوب و مع ذلك لی أوراد في كل ساعة من آناء اللیل والنهار فلا تشغلني عن وردي 1 امام صادق عليه السلام معذوريت خود را نسبت به ارتباط با عنوان بصري در دو جنبة شخصي و اجتماعي بيان مي‌كنند 2 بر اساس عبارت «اني رجلٌ مطلوب» آيا موانع اجتماعي و تحت المراقبه بودن امام عليه‌السلام مانع از هدايت و دستگيري حضرت نسبت به افراد مي‌شود؟ 3 اختلاف كيّفيت ارتباط و مراوده ائمه اطهار عليهم السلام با مردم بر اساس اختلاف شرايط اجتماعي و حكومتي 4 ارزش و اعتبار سخنان اهل علم به ارزش و اعتبار اصل و ريشه آن كه ائمه اطهار علیهم السلام مي‌باشد برمي‌گردد. 5 انتساب و از خود ديدن مطالب عاليه و راقيه ائمه اطهار خيانت به ساحت مقدس ايشان مي‌باشد 6 عصمت و طهارت مطلقه ائمه معصومين عليهم السلام دليل جاودانه بودن گفتار و رفتار و كردار ايشان مي‌باشد 7 از آنجايي كه هدايت عبارت است از ايجاد ربط ميان نفس با مبدأ أعلی لذا در مسأله هدايت تفاوتي ميان حضور و غيبت امام نمي‌باشد 8 ولايت ائمه معصومين عليهم السلام با شراشر وجود همۀ افراد معيّت داشته و حضور و غيبت در آن راه ندارد. 9 مرحوم حداد رضوان اللَه عليه به مرحوم علامه طهراني مي‌فرمودند: اگر تو در غرب عالم باشي و من در شرق عالم، كيفيت ارتباط و ولايت من نسبت به تو هيچ تفاوتي نمي‌كند 10 علت وجود حالت تجرّد و سبكي در مجالس سيّد الشهداء عليه السلام حضور معنوي حضرت و اتّصال نفس افراد با ملكوت و سرّ امام مي‌باشد 11 توضيحي راجع به كيّفيت ولايت و احاطه و اشراف امام زمان عليه السلام نسبت به عالم هستي 12 مراد امام صادق عليه السلام از عبارت «اني رجلٌ مطلوب» اين است كه در مسأله هدايت ارتباط ظاهری و حضوری ملاک نمی باشد.

تاریخ سخنرانی 1419/02/23

توضیحاتحقیقت معنای هدایت وعدم تأثیرحضور و غیبت امام علیه السلام درآن شرح فقره: انی رجل مطلوب و مع ذلك لی أوراد في كل ساعة من آناء اللیل والنهار فلا تشغلني عن وردي 1 – علت عدم پذيرش عنوان بصري توسط حضرت صادق عليه السلام. 2 – عدم پذيرش امام عليه السلام به معني بسته شدن راه هدايت نيست. 3 – سخنان و اعمال حسنۀ ما حقيقتاً انتساب به امام دارد و مجازاً به ما منسوب است. 4 تا شخصي به مقام طهارت مطلقه نرسد كلامش آميخته به كثرت است. 5 – ادوار مختلف ائمۀ معصومين عليهم السلام داراي شرائط خاصي بوده است. 6 – هدايت عبارت است از: ارتباط نفس با مبدأ خود و نحوۀ التجاء و جهت دادن آن از جانب پروردگار و مقام ولايت كليه بر حسب كيفيت و خصوصيتي كه آن نفس واجد آن است، و اين مسئله ربطي به غيبت و حضور امام عليه السلام ندارد. 7 – اميرالمومنين عليه السلام در عین نشستن در خانه با همه موجودات معيّت و يگانگي دارند. 8 – اگر حضور و غيبت امام براي مردم و امّت تفاوت داشته باشد ظلم محض است. 9 – گفتار حضرت آقاي حاج سيد هاشم حدّاد به علامۀ طهراني رضوان اللَه عليهما در مورد عدم تفاوت حضور و غيبت درهدایت ودستگیری. 10 – تكامل عبارتست از: عبور از نفس و شوائب آن و رسيدن به تجرّد. 11 – علّت پيدايش حالت بكاء در مجالس سيدالشهداء عليه السلام حضور معنوی آن حضرت در مجلس می باشد. 12 – گفتار مهم حضرت علامه طهرانی قدس اللَه سره به يكي از شاگردان.

تاریخ سخنرانی 1419/03/01

توضیحاتحقیقت معنای سلوک و وظائف سالکین الی اللَه شرح فقره: انی رجل مطلوب و مع ذلك لی أوراد في كل ساعة من آناء اللیل والنهار فلا تشغلني عن وردي 1 خداوند متعال بر حسب استعدادات هر شخصی هدايت مخصوص به او را دارد. 2 آنچه كه براي سالك ضروري و لازم است تسليم در برابر مشيّت پروردگار است. 3 گفتار حكيمانۀ مرحوم قاضي رضوان اللَه عليه به عدّه‌اي از علماء نجف كه از ايشان تقاضاي دستور داشتند. 4 سلوك الي اللَه عبارتست از قیام به آنچه كه مورد رضاي خدا است. 5 سلوك در تعريف مرحوم آية اللَه انصاري رضوان اللَه عليه. 6 سؤال حضرت آية اللَه حسن‌زاده آملي از مرحوم آقای سيد مهدي قاضي فرزند مرحوم قاضي طباطبائي در مورد به ارث بردن حقيقت و سرّ مرحوم قاضي و جواب ايشان. 7 آخوند مولي حسينقلي همداني بيش از سيصد شاگرد سلوكي داشتند ولي فرزندان ايشان از سلوك وعرفان پدر بي‌بهره ماندند. 8 پيام مهم حضرت ولي عصر ارواحنا فداه براي شيخ مفيد نسبت به وظائف شيعيان. 9 تقاضا نمودن دستور سلوکی يكي از علماء قم از حضرت علامه طهراني و پاسخ منفي ايشان . 10 شخص سالك بايد تماماً و من جميع الجهات تسليم استاد باشد و الّا هيچ فائده ای براي او ندارد. 11 اگر عنايت دائمي حضرت حقّ نباشد، آدمي مبتلا به عذاب استدراج مي‌گردد. 12 مثال لطيف حضرت آية اللَه حاج سيد محمد محسن حسيني طهراني درباره استدراج. 13 داستان ناصرالدين شاه و ترس از مرحوم حاج ملّا علي كني و اقتدار ايشان. 14 مخالفت مرحوم حاج ملا علي كني رحمة اللَه عليه با كشيدن ريل آهن و داستان گاو

تاریخ سخنرانی 1419/04/07

توضیحاتحقیقت مقام ولایت وامامت ائمه معصومین علیهم السلام شرح فقره: انی رجل مطلوب و مع ذلك لی أوراد في كل ساعة من آناء اللیل والنهار فلا تشغلني عن وردي 1 حضور و غيبت امام عليه السلام در هدايت و دستگيري افراد هيچ گونه دخالتی ندارد. 2 ارتباط انسان با امام مادّي نيست بلكه ارتباط قلبي و ملكوتي است. 3 وجود مبارك امام عليه السّلام «كتاب مبين» است. 4 در وجود امام، حقيقتي نهفته است كه آن حقيقت، علّت خلقت و علّت دوام خلقت جميع موجودات است. 5 امام از خود افراد و ادراكات آنها به آنان نزديكتر است زيرا إحاطة علّي به موجودات دارد. 6 در عالم خلقت، نسخة اصلي وجود همۀ موجودات امام عليه السلام است. 7 در روايات «امام مبين» تعبير به نفس معصومين عليهم السلام شده است. 8 كلام امام زمان عليه السلام دربارة عدم تأثير غيبت در ارتباط بين ايشان و مردم. 9 تقاضاي حضرت آية اللَه سيد محمد محسن طهرانی از حضرت آقاي حاج سيد هاشم حدّاد دربارة دستوري راجع به ديدن حضرت وليعصر ارواحنا فداه و جواب حضرت آقاي حدّاد رضوان اللَه عليه. 10 ملاك در قرب و بعد ظاهري نيست بلكه تنها ملاك معرفت است و بس. 11 كلام عرشي حضرت وليعصر ارواحنا فداه دربارة جايگاه رفيع امامت. 12 «ولايت» يعني إحاطۀ علّي و واقعي بر همۀ مقدّرات و نفوس

تاریخ سخنرانی 1419/06/10

توضیحاتموضوع كلّي: اختلاف شواکل وخصوصیات ائمه معصومین سلام اللَه علیهم وسالکین راه خدا شرح فقره: انی رجل مطلوب و مع ذلك لی أوراد في كل ساعة من آناء اللیل والنهار فلا تشغلني عن وردي 1 سلوك عبارتست از حركت انسان به سوي مبدأ و منشاء كمالي خود. 2 افراد در سلوك داراي خصوصيّات و كيفيّات مختلفه هستند زيرا شاكله‌هاي آنان مختلف است. 3 أئمّه عليهم السّلام داراي شواكل مختلف هستند و تنها كسي كه پرده از اين حقیقت برداشته مرحوم علّامۀ طهراني رضوان اللَه عليه مي‌باشند. 4 سرّ ايرادها و اعتراضات به نحوة مشي ائمّه عليهم السّلام نظر نمودن به آنها از دريچة نفس خود است. 5 نقش زمان و مكان به معني صحيح آن در نگرش إنسان به حقائق و واقعيّات يك حقيقت است. 6 اختلاف شواكل فراتر از اختلاف زمان و مكان و خصوصيات آن است. 7 تا كسي به مقام ولايت نرسد محال است بتواند به خصوصيات افراد اطلاع پيدا كند. 8 داستان افرادي كه به ولايت نرسيده‌اند داستان افرادي است كه از فيل تعريف كرده در حاليكه او را نمي‌شناختند. 9 اولياء و بزرگان با هر كسي بر طبق ربطي كه به مبدأ خود دارد عمل مي‌كنند. 10 افراديكه در محضر آقاي حدّاد مشرّف مي‌شدند يكسان نبودند، تنها بعضي از آنها توانستند آنطور كه بايد و شايد از ايشان بهره‌ور گردند. 11 بيچاره آن كسي است كه وقت خود را به افكار و سخنان بيهوده بگذراند. 12 داستان حضرت آية اللَه حاج سيد محمد محسن طهراني درباره تشييع جنازه يكي از متموّلين در شهر «سور». 13 عبارت عجيب مرحوم علّامه طهراني رضوان اللَه عليه از مرحوم آية اللَه حجّت. 14 كسي كه به مقام توحيد رسيده است غير از اجراء مشيّت پروردگار نمي‌تواند كاري انجام دهد.