توضیحاتمراسم ارتحال مرحوم علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی رضوان اللَه علیه (1)