مداح حاج آقا جلال حاج ابوالقاسم

توضیحاتقرائت شعر نور خدا سروده مرحوم علامه آیة اللَه سید محمد حسین حسینی طهرانی رضوان اللَه علیه