مداح مداح شماره 1

توضیحاتمدیحه خوانی در نیمه شعبان سال 1432 هـ.ق