مداح مداح شماره 1

توضیحاتمدیحه خوانی در ولادت امام سجاد 5 شعبان سال 1422هـ.ق