مداح حاج آقا جلال حاج ابوالقاسم

توضیحاتروضه خوانی در 26 صفر سال 1411 هـ.ق