مداح مداح شماره 1

توضیحاتمدیحه خوانی در ولادت امام رضا 11 ذی القعده سال 1420هـ.ق