مداح مداح شماره 1

توضیحاتمدیحه خوانی در عید غدیر سال 1425 هـ.ق