تدبیر و خانواده - جلسه74

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1423/07/06

توضیحاتبیان وظیفۀ علماء دینی در امر تبلیغ دین. شرح فقره: قلت يا ابا عبداللَه ما حقيقة العبودية ...و لا يدبِّر العبد لنفسه تدبيراً. 1 بر اسا س آيه: الرِّجال قوّامون علي النساء بما فضل اللَه... تفضيل و برتري كه خداوند براي مردان قرار داده است روي چه اساس و محوري مي‌باشد؟ 2 مقصود و هدف از خلقت انسان‌ها و آمدن به دنيا و انجام تكاليف و امور ديني چه مي‌باشد؟ 3 جميع عبادات و تكاليف انسان‌ها به درگاه پروردگار به جهت نياز ايشان بوده و خداوند متعال غني بالذات مي‌باشد 4 مرحوم حداد رضوان اللَه عليه مي فرمودند: نماز حالت نياز و احتياجي است كه خواهي نخواهي يك بنده در وجود خويش احساس مي‌كند 5 تفسير آيه 12 سوره مبارکۀ هود: (فَلَعَلَّكَ تارِكٌ بَعْضَ ما يُوحى‏ إِلَيْكَ وَ ضائِقٌ بِهِ صَدْرُك‏...) 6 كتمان و تفسير نادرست برخي از متون ديني بزرگ‌ترين ظلم و بي‌عدالتي به افرادي است كه مستعد بوده و قابليت براي رشد و ادراك واقعيت‌ها را دارا مي‌باشند 7 آنچه وظيفه عالم ديني مي‌باشد تلاش براي ادراك صحيح حقائق ديني در وهلۀ اول و بيان آنها بدون لحاظ هيچ‌گونه مصلحت‌انديشي ها و اعمال سليقه‌هاي شخصي مي‌باشد 8 تفسير نادرست برخي از افراد از آيۀ: الرجال قوّامون علي النساء 9 بيان برخي از حقائق انقلاب اسلامي و وظائف حكومت اسلامي توسط مرحوم علّامه طهراني در كتاب وظيفه فرد مسلمان و معارضه و مخالفت برخي افراد با مطالب آن 10 فرار برخي از افراد از مواجهه با حق و پذيرش آن به خاطر ترس از تخريب و فروپاشي افكار و باورهاي ساخته و پرداخته خود 11 تقطيع و حذف برخي از حقائق تاریخی و ظلم‌هايي كه بني الحسن نسبت به ائمه علیهم السلام روا داشتند توسط مرحوم شيخ عباس قمي خلاف مكتب اسلام و مكتب واقع‌گرايي مي‌باشد 12 پيمودن راه خدا و اسلام و متحقق شدن به كمالات الهي در گرو انتساب به امام معصوم عليه السلام و غير امام نمي‌باشد 13 برادران امام رضا عليه السلام ايشان را متهم به تزوير و جعل كرده و فرزندي امام جواد عليه السلام را از امام رضا عليه السلام نفي كردند 14 تبعيت و پيروي بيشتر مردم از اهواء نفسانيه و تخيلات و توهمات مي‌باشد: اكثرهم لا يعقلون